Historie

Læs mere om TAARUPVVS herunder.

Historien om Tarup smedie og VVS ApS

​Tarup Smedie bliver første gang nævnt år 1760, man mener,at smedjen var ejet af Herregården

Torpegård helt frem til midten af 1800. Dengang var det en lille landsbysmedje, som skoede heste, reparede plove og andre landbrugsmaskiner.

På det tidspunkt foregik det meste af arbejdet ved hjælp af varmen fra smedens esse, den har faktisk været i regelmæssigt brug helt frem til år 1997. Essen er i dag væk for at gøre plads for et blikkenslager værksted.

Hvem der kom til at eje smedjen efter herregården vides ikke, men omkring år 1900 kommer Smed Anders Andersen til.

Han driver virksomheden frem til år 1950, hvor sønnen Smed Carl Gunner Andersen tager over. Derefter vokser smedjen til også at omfatte centralvarme anlæg, som installeres i mange af husene omkring på egnen. Han ansætter flere svende og lærlinge.

En af lærlingene er Bent R. Rasmussen, som kommer i lære år 1962. Få år efter han har lavet svendestykke, køber han Tarup Smedie på den betingelse, at Carl Gunner Andersen måtte følge med på sidelinjen og bebo medfølgende stuehus til sin død.

Da Bent R. Rasmussen overtager virksomheden begynder det for alvor at gå stærkt for den lille landsbysmedje.

Bent satser stærkt på VVS arbejde og får autorisation på området i år 1970. Han begynder også så småt at producere stålspær til de omliggende gårde, så de kunne udvide deres bedrift. Stålspær bliver herefter et varemærke for Tarup Smedie.

I år 1983 bygger Bent en produktionshal i Årslev til produktion af større stålkonstruktioner. Det bliver en meget stor succes, der arbejdes i døgndrift. Men i år 1996 sættes en stopper for det eventyr, grundet for store ordre, dårlige betalere mm.

Afdelingen i Tarup bliver dog reddet, og Bent fortsætter med Smedie og VVS arbejde, dog i mindre omfang end før. I år 2010 overtager Bent R. Rasmussens søn Søren.

Rasmussen Tarup Smedie, VVS og Blik. Søren har i år 2009-2010 gennemgået uddannelsen til Aut. Gas og Vandmester.

Tarup Smedie fremstår i dag med et stærkt ungt team, som er klar til at varetage opgaver, hvad enten det drejer sig om Smedje- VVS- ventilation- eller blikkenslager arbejde.

I start 2013 køber firmaet nyt firmadomicil i Årslev, et meget langt liv i Tarup er slut, men vi måtte erkende at vi var vokset fra Tarup, & grundet flere daglige leveringer, kontorfohold mm, så vi os nødsaget til den flytning.

Vi skiftede samtidig navn til TARUPVVS.DK

​TARUPVVS lejer industrivej ud pr. 1 okt 2016 & flytter firmaet hjem på Sørens gård, TORPEGÅRDSVEJ 31A 5792 ÅRSLEV ( TARUP) samtidig er firmaet blevet mindre & tæller nu ialt 5 medarbejdere.

Dette har været et led i Sørens strategi plan, hvor der mere fremadrettet nu vil være fokus på service arbejde & mindre sager.

Se vores billeder