Eftersyn af solvarmeanlæg

Nøjagtigt som man kender det med gas & olie fyr, så bør deres solvarme anlæg også efterses en gang årligt.
Efter den stigende efterspørgsel på solvarme løsninger, har Tarup Smedie, VVS & Blik sammensat et eftersyns program, der sikrer at Deres eksisterende eller nye anlægs funktionalitet opretholdes.

I et service bliver følgende ting kontrolleret:
Varmtvands beholderen tømmes og tøres så, kalf aflejninger kan fjernes, og anode udskiftes eventuelt.

 • Kontrol og test af alle dele for skader.
 • Eftersyn af glasruden for skader og snavs
 • Eftersyn af fastgøringen ved montering på tag
 • Eftersyn af frostsikringen ph værdi skal være større end 7,5 og frostvæsken skal kunne klare -20 grader.
 • Eftersyn af funktionen for alle styrings forløb.
 • Udluftning af anlægget.
 • Eftersyn af ekspansions beholderens fortryk.
 • Tryk kontrol, trykket i anlægget skal være 3,5 bar.
 • Funktionskontrol af følerne
 • Kontrol af styringsindstillingen
 • Eftersyn af evt. Øvrige komponenter efter de respektive vejledninger.

Når vedligeholdelsen er udført, forsyner vi anlægget med at kontrol mærke.

Tilbage