Varmepumpe

Tarup Smedie og VVS sælger tre typer varmepumper: luft til luft, luft til vand og jordvarme. Læs om ligheder og forskelle her.

Fælles for de tre typer er, at de har til formål at opvarme dit hus. De består hver af to moduler.

Et modul, som placeres uden for huset, og et modul, som placeres indenfor i huset. Ved jordvarme består ude-modulet af en række slanger, der graves ned i jorden.

Derudover er der forskel på dem, både når det gælder form, størrelse og investering.

Luft til luft varmepumpe​

En luft til luft varmepumpe kaldes ofte for ”sommerhusmodellen”, fordi den er særligt velegnet til at opvarme mindre huse og fritidshuse.

I andre typer af huse er den velegnet som supplement til et andet opvarmningssystem som fx oliefyr eller el-varme.

Luft til luft varmepumpe kan ikke bruges til opvarmning af brugsvand.

Det ene modul hænger uden på husmuren og suger udendørsluft ind i en kompressor.

Kompressoren hæver lufttemperaturen og blæser den opvarmede luft videre ind i huset til det andet modul, som ofte er placeret i det rum, hvor varmebehovet er størst.

LÆS OM VARMPUMPE »

Luft til vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe er en 100 % løsning, som kan bruges både til opvarmning af hus og brugsvand. Et modul står uden for huset og suger luft ind i kompressoren, som hæver temperaturen ved at komprimere luftmængden og omdanne det til varmt vand.

Det varme vand transporteres fra ude-modulet ind til modulet indenfor, en varmtvandsbeholder, som herefter fordeler varmen ud til radiator-/gulvvarme-systemet og til brugsvandet.

LÆS OM VARMPUMPE »

Jordvarme pumpe

En jordvarme pumpe er en 100 % løsning, som kan bruges både til opvarmning af hus og brugsvand.

Jordvarme er generelt den dyreste og den mest pladskrævende varmepumpeløsning, da etableringen kræver, at du har en tilpas stor grund. Varmen hentes fra jorden gennem nedgravede slanger. Slangerne er tilsluttet en kompressor, som typisk er placeret i et skab i bryggerset.

Kompressoren hæver temperaturen ved at komprimere luftmængden og omdanne det til varmt vand, som herefter fordeles ud til radiator-/gulvvarme-systemet og til brugsvand. En jordvarme pumpe er meget energieffektiv og uafhængig af temperaturerne udenfor – og så slipper du for synlige installationer uden for dit hus.

LÆS OM VARMPUMPE »